سفارش آنلاین نظافت راه پله

صفحه اصلی  /  سفارش آنلاین نظافت راه پله
1

سفارش نظافت راه پله و مشاعات خود را آنلاین ثبت کنید

۱ انتخاب زمان و مکان
۲ محل و زمان سفارش
۳  انتخاب پلاک یار
۴ تکمیل اطلاعات سفارش
۵ نحوی پرداخت
  • لطفا مدت زمان برای ارائه این خدمت را انتخاب نمایید.
  • لطفا تاریخ که مایل هستید که نیرو های کیان پاک در محل خاضر شوند را انتخاب نمایید
  • :